The open of exhibition: Małgorzata Podelśna-Zdunek, Marcin Tymiiński, Katarzyna Kwiatkowska.

20 June 2016
Justyna Stasiewicz

Tell us, what do you think about it